Teollisuus 57

Salon alueen Teollisuustyöntekijäin ammattiosasto ry

  • Jäseniä n. 2700
  • Hallituksessa 10 jäsentä ja 10 varajäsentä
  • 4 jaostoa
  • Kolmena arkipäivänä auki oleva toimisto

Historiaa

  • Ensimmäinen tiedossa oleva metalliväen yhteenliittymä Salossa oli vuonna 1909 Salon Työväenyhdistyksen alaisuuteen perustettu alajaosto Metalli 75. Se toimi vuoden verran.
  • Vuosina 1913-1922 toimi Salon metalliammattiosasto 116.
  • Osittain edellisen kanssa päällekkäin vuosina 1919-1929 Salossa toimi Suomen Metalliliiton teollisuusneuvoston osasto nro 50. Sen jäsenistö koostui valtaosaltaan metallialan työntekijöistä.
  • Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. 57 perustettiin Suomen Metallityöväen Liiton alaisuuteen 16.12.1930. Se ajoi metalli- ja elektroniikkatyöntekijöiden etuja lähes 90 vuotta. Parhaimmillaan jäsenmäärä ylitti 5300.
  • Vuoden 2018 alussa Metallityöväen Liitto, Puuliitto ja TEAM-liitto yhdistyivät Teollisuusliitoksi. Metalli 57:n kunniakas perintö jatkuu uudella nimellä Salon alueen Teollisuustyöntekijäin ammattiosasto ry, eli lyhemmin Teollisuus 57.